fbpx

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen FIT &JOY en opdrachtgevers.

1.2. Een overeenkomst komt tot stand als het product betaald is of als er een behandeling oefentherapie Cesar heeft plaats gevonden.

1.3. Er wordt gesproken over een cliënt als de persoon een oefentherapeutische behandeling aangaat.

1.4. Er wordt gesproken over een klant als de persoon enkel een dienst afneemt van de website welke geen oefentherapie Cesar bevat.

Artikel 2: Algemeen

2.1. De oefentherapeut is geregistreerd in het kwaliteitsregister Paramedici.

2.2. Er wordt onderscheid gemaakt tussen oefentherapie Cesar en overige diensten. Wanneer specifiek oefentherapie Cesar benoemt staat gaat dit over paramedische zorg.

Artikel 3: Betalingen

3.1. Voor de behandelingen oefentherapie Cesar hanteert FIT &JOY de tarieven die zijn afgesproken met de zorgverzekeraar.

3.2. De behandelingen voor oefentherapie Cesar komen uit het aanvullende zorgpakket. Indien u niet aanvullend verzekerd bent, betaalt u de behandeling zelf.

3.3. De cliënt dient de afspraak minimaal 24 uur van te voren, telefonisch of per e-mail af te zeggen. Bij niet tijdige afzeggen of het vergeten van de afspraak wordt de behandeling bij de cliënt in rekening gebracht.

3.4. De diensten die op de website van FIT &JOY staan en niet onder oefentherapie Cesar vallen, kunt u niet declareren bij de zorgverzekeraar.

3.5. Door de betaling te voldoen verklaart u akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

Artikel 4: Auteursrechten

4.1 Tenzij anders is vermeld zijn versterkte diensten, schema’s, afbeeldingen en teksten eigendom van FIT &JOY en is het niet toegestaan deze geheel of gedeeltelijk te kopiëren of te delen.

Artikel 5: Geheimhouding

5.1. De privacy van de klant en cliënt zal worden gerespecteerd. Alle persoonlijke informatie die wordt verstrekt zal vertrouwelijk worden behandeld.

5.2. Met toestemming van de cliënt zal informatie worden uitgewisseld met de huisarts of andere medische zorgverleners.

Artikel 6: Klachten

6.1. Voor klachten kunt u contact opnemen via het email-adres fitenjoy@outlook.com. We zullen ons best doen om u daarbij van dienst te zijn en het probleem op te lossen.

6.2. Het indienen van een klacht ontstaat de klant of cliënt niet van de betalingsverplichting.

Artikel 7: aansprakelijkheid

7.1. FIT &JOY kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten.

7.2. FIT &JOY aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel als gevolg van de afgenomen diensten.